مقالات > راهنمای تغذیه و فعالیت بدنی در پیشگیری سرطان

این مقاله راهنمای جامعی درباره شیوه زندگی سالم، تغذیه و فعالیت بدنی مناسب در پیشگیری سرطان و بررسی نقش آن در انواع سرطان‌ها و سؤالات متداول درباره رابطه رژیم غذایی و سرطان است.

صفحه 1 از 13

صفحه بعد >>

این مقاله راهنمای جامعی درباره شیوه زندگی سالم، تغذیه و فعالیت بدنی مناسب در پیشگیری سرطان و بررسی نقش آن در انواع سرطان‌ها و سؤالات متداول درباره رابطه رژیم غذایی و سرطان است.

1. توصیه‌های عمومی

  • در تمام زندگی وزن مناسب را حفظ کنید.
  • بین مصرف کالری و فعالیت بدنی تعادل برقرار کنید.
  • از افزایش وزن زیاد در طول زندگی خودداری کنید.
  • اگر در حال حاضر دچار چاقی یا اضافه وزن هستید به وزن مناسب برسید و آن را حفظ کنید.

2. شیوه زندگی همراه با فعالیت بدنی داشته باشید

بالغین: دست کم روزانه30 دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید (بیش‌تر از فعالیت‌های روزمره) در 5 روز هفته یا بیش‌تر داشته باشید. در صورت امکان فعالیت بدنی به مدت 60-45 دقیقه توصیه می‌شود.

کودکان و نوجوانان: حداقل روزانه 60 دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید در 5 روز هفته یا بیش‌تر داشته باشید.

3. از رژیم غذایی سالم با تأکید بر منابع گیاهی استفاده کنید.

غذا و نوشیدنی‌ها را به اندازه‌ای مصرف کنید که وزن مناسب را حفظ کنید.

روزانه 5 بار یا بیش‌تر سبزیجات ومیوه‌های متنوع مصرف کنید.

به‌جای غلات فرآوری شده از غلات کامل استفاده کنید.

مصرف گوشت قرمز و گوشت‌های فرآوری شده را محدود کنید.

صفحه 1 از 13

صفحه بعد >>