مقالات > آشنایی با سرطان تیروئید

در این مقاله دربارۀ تشخیص، تعیین مرحلۀ سرطان، درمان و پیگیری سلامت بیمار پس از درمان بحث شده است. آگاهی دربارۀ مراقبت پزشکی مربوط به سرطان تیروئید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به شما در ایفاي نقشی فعال در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری در مورد درمان خودتان کمک کند.

صفحه 1 از 12

صفحه بعد >>

این مقاله درباره سرطانی است كه در تیروئید آغاز می‌شود.در این مقاله دربارۀ تشخیص، تعیین مرحلۀ سرطان، درمان و پیگیری سلامت بیمار پس از درمان بحث شده است. آگاهی دربارۀ مراقبت پزشکی مربوط به سرطان تیروئید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به شما در ایفای نقشی فعال در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری در مورد درمان خودتان کمک کند. این مقاله حاوی فهرستی از سؤال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان آنها را از پزشک پرسید. بسیاری، همراه داشتن فهرستی از پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در جلسۀ دیدار با پزشک، مفید دانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. برای کمک به یادآوری حرف‌های پزشک، می‌توانید از مطالبی که وی می‌گوید یادداشت بردارید یا از وی بپرسید آیا می‌توانید در جلسۀ معاینه از ضبط صوت استفاده کنید یا نه. همچنین شاید بخواهید یکی از اعضای خانواده یا دوستانتان را در جلسۀ ملاقات با پزشک به همراه ببرید، تا در بحث‌ها شرکت کند، یاداشت‌برداری کند یا اینکه تنها حرف‌ها را بشنود.

تیروئید

تیروئید، غده‌ایست که در جلوی گردن شما و زیرحنجره تان قرار دارد. یک تیروئید سالم تقریباً به اندازۀ یک سکۀ کوچک است. معمولاً وجودش از روی پوست قابل تشخیص نیست. تیروئید دو بخش (لوب) دارد. یک بافت ظریف (ایسم ‌ Isthmus) این لوب‌ها را از یکدیگر مجزا می‌سازد.

تیروئید هورمون‌های خاصی تولید می‌کند:

  • هورمون تیروئید: هورمون تیروئید توسط سلول‌های فولیکولی تیروئید تولید می‌شود. این هورمون بر ضربان قلب، فشار خون، دما و وزن بدن مؤثر است.
  • كلسی‌تونین (Calcitonin): كلسی‌تونین توسط سلول‌های سی (C) موجود در تیروئید تولید می‌شود. این هورمون نقش کوچکی در حفظ میزان مناسب كلسیم بدن ایفا می‌کند.

پشت تیروئید، حداقل چهار غدۀ پارا تیروئیدی کوچک وجود دارد. این غدد روی سطح تیروئید قرار دارند و هورمون پاراتیروئید تولید می‌کنند که نقش بزرگی در حفظ میزان مناسب کلسیم بدن ایفا می‌کند.

صفحه 1 از 12

صفحه بعد >>