مدت سه سال هست که در پستان مواردی کیست و توده دارم.آزمایشو نمونه برداری شد که فیبرادنوم تشخیص داده شد. ولی ظاهرا هر 6 ماه یکبار سونو می کنم کمی سایز توده ها بزرگ میشود در حد 2 میلیمتر و ... نظر جنابعالی و اینکه چه دارو و راه حلی می باشد را خواستاریم. تصویر اخرین سونو اپلود خواهم کرد. از مناطق مرزی هستیم که از راه دور ارتباط گرفتیم. با تشکروسپاس

با سلام اگر نمونه برداری از توده سینه به نفع فیبرآدنوما است افزایش مختصر سایز مشکلی نیست معاینه دوره ای و در صورت لزوم بررسی پاراکلینیک توصیه می شود