دکتر علیرضا فروتن

متخصص جراحی زیبایی و لاپاراسکوپی

بورد تخصصی جراحی از دانشگاه شهید بهشتی