پریود بعد از عمل اسلیو معده

پریود بعد از عمل اسلیو معده

چگونه عدم تعادل هورمونی بر چرخه قاعدگی زنان تأثیر می گذارد؟ عدم تعادل هورمون های جنسی در زنان بیشتر از مردان است. زنانی که اضافه

عوارض جراحی ژنیکوماستی

عوارض جراحی ژنیکوماستی در مردان

جراحی ژنیکوماستی چیست ؟ جراحی ژنیکوماستی عملی می باشد که در طی آن کاهش اندازه سینه در مردان، صاف شدن و افزایش خطوط قفسه سینه