جراحی معده و لاغری

جراحی بالون معده

بالون معده و لاغری

توضیحاتی درباره بالون معده از شیوه‌های شناخته شده به منظور پایین آوردن وزن، گذاشتن بالون معده است چون این شیوه در واقع