جراحی معده و لاغری

پریود بعد از عمل اسلیو معده

پریود بعد از عمل اسلیو معده

چگونه عدم تعادل هورمونی بر چرخه قاعدگی زنان تأثیر می گذارد؟ عدم تعادل هورمون های جنسی در زنان بیشتر از مردان است.