لاپاراسکوپی

عمل کیسه صفرا با لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی کیسه صفرا

لاپاراسکوپی کیسه صفرا جراحی لاپاراسکوپی یک جراحی مهاجم به شمار می رود که به وسیله ی آن کیسه ی صفرا بیمار به